آزما گستران اروند

آزما گستران اروند IKA

کمپانی IKA تولید کننده انواع هیتر استیرر ، مگنتیک استیرر ، شیکر ، ورتکس ، ویسکومتر ، همزن مکانیکی

Viscometer ، شیکر ، ورتکس ، مگنتیک استیرر ، همزن Over head از برند IKA