آزما گستران اروند
 • اسپکتروفتومتر

  اسپکتروفتومتر Double Beam، کاربردهای آن و مکانیزم داخلی اسپکتروفتومتر

  اسپکتروفتومترها دارای قابلیت اندازه گیری میزان انتشار طول موج نور و بررسی میزان درصد جذب یا عبور نور در یک طول موج مشخص در نمونه می باشند. 2 نوع اسپکتروفتومتر در این گروه از تجهیزات وجود دارد، اسپکتروفتومتر Single Beam و اسپکتروفتومتر Double Beam . این 2 مدل دستگاه دارای چند تفاوت اساسی هستند که در حین تصمیم گیری انتخاب مدل نیاز است مورد بررسی قرار گیرند.

  از اسپکتروفتومتر Double Beam جهت اندازه گیری میزان ضریب جذب یا عبور آنالیت ها در یک نمونه مورد استفاده قرار میگیرد. قانون عملکرد اصلی در دستگاه اسپکتروفتومتر میزان جذب یا عبور پرتو نوری است. در هر دستگاه اسپکتروفتومتر دبل بیم یا سینگل بیم، یکی از المان های اصلی در عملکرد منبع نوری است. اسپکتروفتومتر Double Beam دارای 2 منبع نوری با عملکرد همزمان Sample Beam و Reference Beam است و در کاربردهایی که نیاز به سرعت ، پایداری و تکرارپذیری بالای نتایج هستند، اسپکتروفتومتر Double Beam پیشنهاد می شود.

  اسپکتروفتومتر Double Beam دارای 2 جایگاه جهت سل مرجع که حاوی Solvent/Reference و سل نمونه می باشد. اسپکتروفتومتر Double Beam دارای قابلیت تصحیح اتوماتیک نتایج نمونه نسبت به reference است، لذا دارای نتایج دقیق و تکرارپذیرتری نسبت به اسپکتروفتومتر Single Beam می باشد. در اسپکتروفتومتر Single Beam با توجه به وجود تنها یک بیم نوری نیاز است کاربر به صورت دستی کووت مرجع را با کووت نمونه جایگزین کند و در صورت نیاز تصحیح نتایج را بررسی نماید.

   منبع نوری در اسپکتروفتومترها از نوع Deuterium , Tungsten , Xenon lamp می باشد و بسته به طول موج انتخابی به صورت اتوماتیک بین ناحیه های Ultraviolet , Visible , Infrared سوییچ می شود. Monochromator در دستگاه اسپکتروفتومترطول موج انتخابی از منبع نوری که شامل یک طیف گسترده از طول موج است، جدا می نماید. نحوه جداسازی طول موج در Monochromator به واسطه ورود طول موج به صورت Polychromatic  ( در بردارنده رنج گسترده ای از طول موج ها) به slit ورودی در مونوکروماتور و ایجادخروج تنها یک طول موج از slit خروجی آن است خروج این طول موج از Monochromator در دستگاه اسپکتروفتومتر به واسطه Grating صورت می گیرد.

  میزان نور عبور داده شده توسط photo-transducer و PMT Detector   قابل بررسی است. این المان فوتون های نوری رسیده شده به دتکتور را به سیگنال الکتریکی تبدیل می نماید.

  در مقاله ای مجزا به تفاوت منبع نوری Xenon , Tungsten , Halogen و مدل های متنوع دتکتور در دستگاه اسپکتروفتومتر که از المان های موثر در دقت عملکرد اسپکتروفتومتر است می پردازیم.

  نظرات ارسال شده ارسال نظر جدید
  برای تبادل نظر، می بایست در سایت وارد شوید

  ورود به سایت