آزما گستران اروند

شیکر آزمایشگاهی

شیکر یکی از تجهیزات پرکاربرد در هر آزمایشگاه بوده است. شیکر آزمایشگاهی از سه مدل لوله، اوربیتال ارلن و بالن، فلاسک تشکیل شده است.

شیکر

شیکر آزمایشگاهی به عنوان ابزار مخلوط شدن مایعات و مواد در رنج گسترده ای از آزمایش ها و قعالیت تحقیقاتی مورد استفاده است و 3 نوع از پرکاربردترین مدل شیکر ها : شیکر لوله، شیکر اوربیتال ارلن و بالن ، شیکر رفت و برگشتی می باشد.

آشنایی بیشتر با انواع شیکر آزمایشگاهی

شیکر آزمایشگاهی دارای کاربرد گسترده نظیر cell culture، سوسپانسیون ها، رنگ آمیزی و ... را دارا هستند. شیکر آزمایشگاهی دارای قابلیت تنظیم میزان دور با کمترین میزان ارتعاش می باشد.  کمپانی IKA دارای قابلیت تعریف اکسسوری های متنوع جهت انواع شیکرها جهت کارکرد با ظروف مختلف ارلن، بالن، فلاسک و لوله آزمایش میباشد.

انواع شیکر آزمایشگاهی معمول پرکاربرد دارای چرخش نمونه در 2 نوع حرکت اوربیتال و چرخشی بوده است.

از پارامترهای موثر جهت خرید شیکر آزمایشکاهی دو مورد زیر می‌باشد:

  1. معمولا ماکزیمم وزن مجاز بارگذاری
  2. میزان سرعت شیکر
طبقه بندی
محدوده قیمت

تاتومان ازتومان
Permissible shaking weight (incl. attachment)
Type of movement
Shaking stroke
Speed range
Permissible ON time
Speed display
Operating mode
Protection class
Timer display
Timer
Dimensions (WxHxD) (mm)