آزما گستران اروند

انکوباتور ساده و فن دار

انکوباتور فن دار و یخچالدار آزمایشگاهی با قیمت بسیار مناسب در سایت آزما گستران اروند. جهت اطلاع از مشخصات انکوباتور فن دار و یخچالدار آزمایشگاهی با بخش فروش در ارتباط باشید.

انکوباتور فن دار و یخچالدار آزمایشگاهی

طبقه بندی
محدوده قیمت

تاتومان ازتومان
Setting Temperature range
Working temperature range
Setting accuracy temperature
Volume
Max. number of trays
Adjustable parameters
Interior Dimensions ( W x H x D) mm