آزما گستران اروند

مولتی متر

مولتی متر یکی از کاربردی ترین تجهیازت در صنایع داروسازی می‌باشد. جهت مشاهده مشخصات و قیمت فروش مولتی متر به سایت آزما گستران اروند مراجعه نمایید.

مولتی متر

طبقه بندی
محدوده قیمت

تاتومان ازتومان
Parameter
Channel
PH measuring range
PH resolution
PH accuracy
Conductivity measuring range
Conductivity resolution
Conductivity accuracy
Temperature Range
Temperature accuracy
Sensor
Memory size
IP