آزما گستران اروند

ترازوی رطوبت سنج

ترازوی رطوبت سنج با دقت اندازه گیری بالا جهت تعیین میزان رطوبت نمونه با کمک منبع حرارتی لامپ هالوژنی یا IR emitter، فروش ترازوی رطوبت سنج با برندهای مختلف با ذکر مشخصات و عملکرد آن

رطوبت سنج

طبقه بندی
محدوده قیمت

تاتومان ازتومان