آزما گستران اروند

همزن آزمایشگاهی

همزن آزمایشگاهی جهت مخلوط کردن چند فاز با هم در حجم بالا بسیار کارایی دارد. جهت اطلاع از قیمت این همزن آزمایشگاهی به سایت مراجعه نموده یا با بخش فروش در رارتباط باشید.

همزن آزمایشگاهی

طبقه بندی
محدوده قیمت

تاتومان ازتومان
Volume range (H2O)
Viscosity max.
Speed range
Permissible ON time
Setting accuracy speed
Speed control
Protection class
Speed deviation
Connection for ext. temperature sensor
Torque max. at stirring shaft
Torque display option