آزما گستران اروند

هموژنایزر

هموژنایزر جهت هم زدن مایعاتی که قرار است همگن شود بکار برده می‌شود. هموژنایزر تبدیل 2 مایع به امولسیون را به آسانی انجام می‌دهد. مشخصات فنی، ویژگی های این محصول در سایت

هموژنایزر

طبقه بندی
محدوده قیمت

تاتومان ازتومان
Volume range (H2O)
Viscosity max.
Speed range
Speed control
Permissible ON Time
Protection class
Temperature Measuring Range
Temperature Accuracy