آزما گستران اروند

هدایت سنج

فروش هدایت سنج با قیمت بسیار مناسب در سایت آزما گستران اروند. هدایت سنج جهت اندازه گیری میزان هدایت را مشخص می‌کند.

هدایت سنج

اندازه گیری میزان هدایت الکتریکی (Electrical conductivity) EC ، بررسی میزان ذرات حل شده در محلول (Total Dissolved solids)، TDS ، Salinity و خاکسترسنجی از پارامترهایی هستند که توسط دستگاه هدایت سنج قابل اندازه گیری هستند.

آشنایی بیشتر با هدایت سنج  Conductivity Meter

"Conductivity" مشخصه ای از مواد در میزان توانایی آنها در هدایت الکتریکی است. مواد با پایه محلول conductive را به عنوان الکترولیت می‌شناسیم. محلول هایی که غلطت بالایی از یون ها را دارند دارای هدایت الکتریکی بالا است. فاکتورهای محدودی در اندازه گیری هدایت الکتریکی تاثیر گذار هستند، از جمله: دما، غلظت و ماهیت یون های در محلول.

اندازه گیری میزان conductivity در صنایع مختلف داروسازی، غذایی و کشاورزی کاربرد دارد، نظیر:

  • ارزیابی کیفیت آب و میزان آلودگی در آب
  • جهت ارزیابی میزان salinity نمونه
  • اندازه گیری میزان خلوص آب در صنایع داروسازی، صنایع غذایی و صنایع آرایشی بهداشتی

انواع هدایت سنج آزمایشگاهی، کنداکتیومتر یا EC متر:

  • هدایت سنج رومیزی
  • هدایت سنج پرتابل
  • هدایت سنج قلمی

دستگاه هدایت سنج در کمپانی Mettler Toledo دارای قابلیت تعریف الکترودهای متعدد جهت کاربردهای متنوع نظیر: مناسب جهت اندازه گیری نمونه های آب خالص و آب فوق خالص و ... می‌باشد.

طبقه بندی
محدوده قیمت

تاتومان ازتومان
Parameter
Channel
Conductivity measuring range
Conductivity resolution
Conductivity accuracy
Temperature Range
Temperature Resolution
Memory size
Data Transfer
ISM support