آزما گستران اروند

هدایت سنج

فروش هدایت سنج با قیمت بسیار مناسب در سایت آزما گستران اروند. هدایت سنج جهت اندازه گیری میزان هدایت را مشخص می‌کند.

هدایت سنج

طبقه بندی
محدوده قیمت

تاتومان ازتومان
Parameter
Channel
Conductivity measuring range
Conductivity resolution
Conductivity accuracy
Temperature Range
Temperature Resolution
Memory size
Data Transfer
ISM support