آزما گستران اروند

انکوباتور CO2

انکوباتور CO2 از چمبر کاملا sealed را دارا می‌باشد. جهت اطلاع از مشخصات انکوباتور CO2 و قیمت آن به سایت آزما گستران اروند مراجعه نمایید.

انکوباتور CO2

طبقه بندی
محدوده قیمت

تاتومان ازتومان
Interior Volume
Temperature range +6⁰ c above amb temperature to
Temperature variation at 37⁰ c
Temperature fluctuation at 37⁰ c
Recovery time after 30 seconds door open at 37⁰ c
Humidity range
CO2 range [Vol.-%CO2]
CO2 measurement
CO2 Recovery time, 30 sec door open at 5% Vol. CO2
Standard O2 control range [ Vol.-% O2]
O2 control range with option
Internal Dimension ( W x H x D ) mm
External Dimension ( W x H x D ) mm