آزما گستران اروند

انکوباتور CO2

انکوباتور CO2 از چمبر کاملا sealed را دارا می‌باشد. جهت اطلاع از مشخصات انکوباتور CO2 و قیمت آن به سایت آزما گستران اروند مراجعه نمایید.

انکوباتور CO2

طبقه بندی
محدوده قیمت

تاتومان ازتومان