آزما گستران اروند

سیرکولاتور آزمایشگاهی

سیرکولاتور آزکایشگاهی مجهز به سیستم کنترل بسیار دقیق دما بوده است. فروش سیرکولاتور آزمایشگاهی با قیمت بسیار مناسب و گارانتی معتبر در سایت آزما گستران اروند.

سیرکولاتور

طبقه بندی
محدوده قیمت

تاتومان ازتومان
Cooling agent quantity
Cooling agent pressure max.
Working temperature
Temperature display
Temperature stability
Working temperature sensor
Safety temperature sensor
Connection for ext. temperature sensor
Adjustable safety circuit
Pump pressure max. (0 liters discharge flow)
Pressure pump (suction side)
Flow rate max. (0 bar back pressure)
Calibration option
Pump type
Protection class
Display resolution