آزما گستران اروند

سانتریفیوژ

جهت مشاهده مشخصات کامل و قیمت سانتریفیوژ به سایت آزما گستران اروند مراجعه نمایید.سانتریفیوژ جهت جداسازی بر اساس میزان چگالی بسیار کارآمد می‌باشد.

سانتریفیوژ

طبقه بندی
محدوده قیمت

تاتومان ازتومان
Max speed ( rpm)
Min speed ( rpm)
Max RCF ( xg)
Max. capacity (mL)
Max. acceleration time (s)
Max. braking time (s)
Temperature adjustment range (⁰c)