آزما گستران اروند

سانتریفیوژ

سانتریفیوژ با موتور Brushless dc با کاربرد در صنایع مختلف داروسازی، آزمایشگاهی ، صنایع نفتی

سانتریفیوژ

سانتریفیوژ آزمایشگاهی دارای کاربرد گسترده جهت جداسازی بر اساس میزان چگالی نمونه می باشد. سانتریفیوژ های آزمایشگاهی دارای طراحی متنوع بسته به کاربرد نظیر میکرو سانتریفیوژ ، سانتریفیوژ یخچالدار ، سروفیوژ سانتریفیوژ سرولوژی ، اولترا سانتریفیوژ میباشد.

نحوه عملکرد سانتریفیوژ

سانتریفیوژ آزمایشگاهی جهت جداسازی اجزای یک  مخلوط  با کمک نیروی گریز از مرکز ، g-force کاربرد دارد. در این دستگاه با چرخش روتور دستگاه حول یک محور ثابت و ایجاد نیروی گریز مرکز ایجاد شده توسط این چرخش، فرآیند جداسازی مواد با توجه به میزان چگالی آنها ایجاد می شود. مولفه مهم انتخاب یک روش، توجه به سرعت چرخش RPM و نیروی گریز مرکز RCF است.

  • سانتریفیوژ ساده
  • سانتریفیوژ یخچالدار
  • اولتراسانتریفیوژ
  • میکرو سانتریفیوژ 
  • سانتریفیوژ سرولوژی

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر ، با کارشناسان شرکت آزماگستران اروند در تماس باشید.

 

 

طبقه بندی
محدوده قیمت

تاتومان ازتومان
Max speed ( rpm)
Max RCF ( xg)
Max. capacity (mL)
Temperature adjustment range (⁰c)