آزما گستران اروند

Air Sampler

فروش دستگاه ایر سمپلر پرتابل با کیفیت بالا و گارانتی مناسب در آزما گستران اروند. air sampler جهت پایش میکروبی محیط با موتور قدرتمند و عمر مفید بالا. مشخصات فنی air sampler در قسمت محصولات سایت

ایر سمپلر

طبقه بندی
محدوده قیمت

تاتومان ازتومان
Airflow rate
Sampling head
Type of Head
Options