آزما گستران اروند

چمبر پایداری

کمپانی BINDER تولید کننده انواع چمبر پایداری تست دما و رطوبت، انواع انکوباتور،آون و ... می‌باشد. چمبر تست پایداری، شرایط محیطی لازم را جهت تست پایداری رنج گسترده ای از نمونه‌ها مهیا مینماید.

چمبر پایداری

طبقه بندی
محدوده قیمت

تاتومان ازتومان
Temperature Range
Humidity range
Interior Volume
Temperature Variation at 40⁰c
Temperature Fluctuation
Temperature Variation at 25⁰c and 60%RH
Temperature Fluctuation at 25⁰c and 60%RH
Internal Dimension ( W x H x D ) mm